Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 24 Jun 2018
Versi 8.0.4a
Majlis Perbandaran Padawan
 

 
Pejabat Pengerusi

YB Cr. Lo Khere Chiang
Pengerusi
HP:013-818-8088 Office: 082-615566 ext. 310
082-611832
YBhg. Cr. Dato’ Ahmad Dato’ Sri Ibrahim
Timbalan Pengerusi
Deputy Chairman
HP: 019-827-3133 Office: 082-615566 ext. 311
082-611832
Yvonne Goh
Pembantu Peribadi Pengerusi Majlis
082-615566 (Ext:312)
082-611832

Pejabat Setiausaha

Elizabeth Loh
Setiausaha Perbandaran - Peg. Tadbir, N54
082-615566 ext. 300
082-611832
Ir. Kua Jak Loi
Timbalan Setiausaha Perancangan dan Pembangunan / Jurutera, J52
082-615566 ext. 302
082-611832
Nur Azizah Ghazali
Setiausaha Pejabat, N29
082-615566 ext. 301
082-611832

Bahagian Khidmat Pengurusan

Noraisah Morshidi
Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan / Peg. Tadbir, N48
082-615566 ext. 303
082-611832

Seksyen Sumber Manusia

Ng Siang Wei
Ketua Seksyen Sumber Manusia / Peg. Tadbir, N41
082-615566 (Ext: 327)
082-611832

Seksyen Pentadbiran AM

Hiu Kee Sing
Ketua Section Pentadbiran AM / Peg. Tadbir, N41
General Admin Section Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 306)
082-611832

Seksyen Transformasi & Inovasi

Jannice Abraham
Ketua Seksyen Transfomasi dan Inovasi / Peg. Tadbir, N41
Transformation and Inovation Section Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 402)
082-611832
Angeli Sandi
Pen. Peg. Tadbir, N29
Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext: 313)
082-611832

Bahagian Pembangunan Komuniti, Perlancongan, Korporat dan Perhubungan Awam

Ng Siang Wei
Ketua Bahagian Pembangunan Komuniti, Perlancongan, Korporat dan Perhubungan Awam / Peg. Tadbir, N41
Community Development, Tourism, Corporate and Public Relation Division Head / Administrative Officer, N41
082-615566 (Ext: 327)
082-611832

Bahagian Kewangan

Lim Lian Jin
Ketua Bahagian Kewangan / Akauntan, W41
Finance Division Head / Accountant, W41
082-615566 (Ext:100)
082-611832

Seksyen Perakaunan, Kawalan dan Pematuhan Perbelanjaan

Shahbibah Mohd. Bojeng
Ketua Seksyen Perakaunan, Kawalan dan Pematuhan Perbelanjaan / Pen. Akauntan, W29
Accounting, Expenditure Monitoring and Control Section Head / Assistant Accountant, W29
082-615566 (Ext: 101)
082-611832

Seksyen Pengurusan Kewangan

Kimberly Ak Kern
Ketua Seksyen Pengurusan Kewangan / Pen. Peg. Tadbir, N29
Financial Management Section Head / Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext: 101)
082-611832

Seksyen Kutipan Hasil

Mah Siaw Lan
Ketua Seksyen Kutipan Hasil / Pem. Tadbir(Kew), W26
Revenue Collection Section Head / Administrative Assistance, W26
082-615566 (Ext: 103)
082-611832

Bahagian Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar

Francis Liu
Pem. Ketua Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar
Acting Health and Municipal Services Division Head
PPKP,U32
082-615566 (Ext: 130)
082-611832

Seksyen Pasar & Penjaja

Charles Kung
Ketua Seksyen Pasar & Penjaja
Market and Hawker Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 132)
082-611832

Seksyen Kawalan Mutu Makanan & Perlesenan

Francis Liu
Ketua Seksyen Kawalan Mutu Makanan & Perlesenan
Food Quality Control and Licensing Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 130)
082-611832

Seksyen Sanitasi Bangunan

Sabli Razak
Ketua Seksyen Sanitasi Bangunan
Building Sanitation Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 132)
082-611832

Seksyen Sisa-Sisa Pepejal

Fam Sui Seng
Pem. Ketua Seksyen Sisa-Sisa Pepejal
Acting Solid Waste Section Head
PPKP, U29
082-615566
082-611832

Seksyen Sisa-Sisa Cecair

Dilop Jina
Ketua Seksyen Sisa-Sisa Cecair
Liquid Waste Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 138)
082-611832

Seksyen Penyelengaraan

Sim Siow Chai
Ketua Seksyen Penyelengaraan
Maintenance Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 136)
082-611832

Bahagian Penilaian dan Pencukaian

Ita Ling
CIO
Ketua Bahagian Penilaian dan Pencukaian / Peg. Penilaian, W48
Valuation & Rating Division Head / Valuer, W48
082-615566 (Ext:201)
082-611825

Seksyen Penilaian

Awang Izainureen B. Awangku Sapiee
Ketua Seksyen Penilaian / Pen. Peg. Penilaian, W29
Valuation Section Head, Assistance Valuation Officer, W29
082-615566(Ext:202)
082-611825

Seksyen Pencukaian

Chai Lee Ying
Pemangku Pen. Peg. Tadbir, N29
Acting Assistant Administrative Officer, N29
082-615566 (Ext:207)
082-611832

Seksyen ICT

Mustapha Hashim
Ketua Seksyen ICT / Pen. Peg. Teknologi Maklumat, FA32
ICT Section Head / Assistant Information Technology Officer, FA32
082-615566 (Ext:205)
082-611825

Bahagian Kejuruteraan

Mohd Hazwan Othman
Pem. Ketua Bahagian Kejuruteraan / Jurutera, J41
Acting Engineering Division Head / Engineer, J41
082-615566 (Ext: 126)
082-611832

Seksyen Kejuruteraan Sivil / Projek

Mohd Ratno
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Feridah Sharkawi
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Chang Wei Yong
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Fauziah Adam
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832
Alex Misid
Pem. Jurutera, JA29
Asistance Engineer, JA29
082-615566 (Ext: 122)
082-611832

Bahagian Perancangan dan Pembangunan

Lim Kim Hin
Ketua Bahagian Perancangan dan Pembangunan / Arkitek, J44
Planning and Development Division Head and Development Division Head /
082-615566 (Ext: 401)
082-611832

Seksyen Landskap

Sim Siow Chai
Penolong Ketua Seksyen Landscape
Landscape Assistant Section Head
PPKP, U32
082-615566 (Ext: 136)

Seksyen Bangunan

Barry Wong Man Teck
Penolong Ketua Seksyen Bangunan
Building Assistant Section Head
Juruteknik, J22
082-615566 (Ext: 405)

Bahagian Undang-Undang dan Penguatkuasa
Seksyen Penguatkuasaan

Gorgie Ak Joan
Ketua Seksyen Penguatkuasa / Pegawai Penguatkuasa, KP41
Enforcement Section Head / Enforcement Officer, KP41
082-615566 ext 288
Brandon Elinor Ak. Johnny Tasing
Pen. Ketua Seksyen Penguatkuasa / Pen. Pegawai Penguatkuasa, KP29
Assistant Enforcement Section Head / Assistant Enforcement Office, KP29
082-615566 ext 251