Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
Last Update: 28 Jun 2017
Version 8.0.2
Tender / Quotation 2017Tender / Quotation 2017

New

(No New Tender / Quotation Avaliable)

Archieve 2017

CLOSING DATE: 11.30AM 21 APRIL 2017: PUBLIC AUCTION THROUGH TENDER

CLOSING DATE: 12.00PM 3 APRIL 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/072/17 ROADS:- DRAINAGE IMPROVEMENT AT RPR BATU KAWAH, JALAN BATU KAWAH

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/Q/023/17 ROADS:- MENAIKTARAF JALAN KPG. SEMADANG, JALAN PUNCAH BORNEO

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/071/17 DRAINS:- DRAINS IMPROVEMENT AT LORONG 22, RPR DESA WIRA, JALAN BATU KAWAH

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/073/17 ROADS:- MENAIKTARAF JJALAN KPG. TENGAH SUNGAI

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/074/17 ROADS:- MENAIKTARAF JALAN DI LORONG 9B5 MATANG JAYA, JALAN MATANG

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/075/17 ROADS:- MENAIKTARAF JALAN DI LORONG 1, JALAN KETITIR, OFF JALAN BATU KAWAH

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/076/17 ROADS:- MENAIKTARAF JALAN KPG. KARU, JALAN PUNCAK BORNEO

CLOSING DATE: 11.30AM 24 MAC 2017: MPP/ENG/PJT(CG)/T/077/17 ROADS:- MENAIKTARAF JALAN NGEE SOON, BATU KAWAH

CLOSING DATE: 12.00PM 14 FEB 2017: MPP/ENG(PJT)BP/Q/019/17 MEMBINA PARIT KONKRIT DARI SIMPANG LORONG 7 KE LORONG 9 JALAN SEMABA, MP PADAWAN

CLOSING DATE: 12.00PM 14 FEB 2017: MPP/ENG(PJT)BP/Q/020/17 MENAIKTARAF JALAN DAN PARIT DI LORONG 7, JALAN STAPOK UTARA, MP PADAWAN

CLOSING DATE: 12.00PM 14 FEB 2017: MPP/ENG(PJT)BP/Q/021/17 MENAIKTARAF JALAN DAN PARIT KONKRIT DI JALAN KWONG THIONG,MP PADAWAN

Archieve 2016

Closing Date 21 April 2017

Closing Date 3 April 2017

Back To Top

Closing Date 24 March 2017

Back To Top

Closing Date 14 Feb 2017

Back To Top