Polls
Announcements

Initiatif E-Penyertaan

Majlis Perbandaran Padawan ingin mengalu-alukan penyertaan elektronik semua pelanggan dan rakan-rakan sebagai salah satu faktor penting dalam proses penambahbaikan laman web Majlis, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda melalui laman web dan e-mail rasmi Majlis.

Garis Panduan E- Penyertaan

Majlis mempunyai hak penuh untuk mengharamkan atau memadam sebarang komen atau bahan-bahan yang melanggar dan bercanggah dengan terma dan syarat yang dinyatakan untuk kegunaan laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada komen yang Daripada:
Konteks atau tidak relevan,
Melemahkan atau penyalahgunaan kepercayaan,
Menggalakkan diskriminasi,
Menggalakkan aktiviti haram,
Melanggar mana-mana hak harta intelektual,
Melibatkan ancaman kepada keselamatan,
Melanggar privasi orang lain,
Mengandungi bahasa yang mencemarkan,
Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar.

Topik perbincangan atau komen akan tertakluk kepada kajian semula oleh pejabat yang berwibawa sebelum pelepasan untuk penerbitan, dan tiada isu yang bersifat peribadi akan dipaparkan di laman web Majlis.

Aktiviti E-Penyertaan

Aktiviti 1: Keperluan Maklumat Tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan majlis di laman web MPP

No Aktiviti Tindakan Tarikh/ Tempoh Status
1 Konsultasi Awam mengenai keperluan Maklumat Tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan majlis di laman web MPP Pol/Undian telah dibuat di laman web untuk mendapatkan maklumbalas pengguna berkenaan dengan maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan majlis yang mereka ingin lihat di laman web MPP 27/05/2016 - 26/06/2016 Tutup
2 Membentangkan keputusan Pol/Undian kepada Pihak Pengurusan Keputusan telah dibentangkan kepada pihak pengurusan. Pihak Pengurusan berpendapat, masa untuk Pol/Undian adalah terlalu singkat. Untuk memastikan semua pendapat telah diambilkira, pol/undian perlu di paparkan sehingga 31/12/2016 27/06/2016 Tutup
3 Memanjangkan tempoh Pol/Undian Pol/Undian telah dibuat di laman web untuk mendapatkan maklumbalas pengguna berkenaan dengan maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan majlis yang mereka ingin lihat di laman web MPP
28/06/2016 - 31/12/2018 Tutup
4 Membentangkan keputusan Pol/Undian kepada Pihak Pengurusan Keputusan telah dibentangkan kepada pihak pengurusan. Pihak Pengurusan telah memutuskan untuk memaparkan "Jadual Perkhidmatan Pengosongan Tanki Septic (mengikut kawasan)" seperti yang telah diundi oleh pengunjung laman web di laman web
2/1/2019 Tutup
5 Keputusan Konsultasi Awam mengenai keperluan Maklumat Tambahan yang berkaitan dengan perkhidmatan majlis di laman web MPP "Jadual Perkhidmatan Pengosongan Tangki Septic (mengikut kawasan)" telah dimuatnaik di laman web MPP 3/1/2019 Tutup

 

Aktiviti 2: Prestasi perkhidmatan kutipan sampah dari Trienekens (Sarawak) Sdn. Bhd.

No Activity Action Date / Duration Status
1 Konsultasi Awam mengenai prestasi perkhidmatan kutipan sampah dari Trienekens (Sarawak) Sdn. Bhd. Pol/Undian telah dibuat di laman web untuk mendapatkan maklumbalas pengguna berkenaan dengan prestasi perkhidmatan kutipan sampah dari Trienekens (Sarawak) Sdn. Bhd. 23/04/2019 - 31/12/2019 Buka