Polls
Announcements

Perundangan dan Dasar

 • Kuasa dan fungsi Majlis diperuntukkan di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1996 (Bab 20).
 • Majlis juga terikat dengan ordinan-ordinan, peraturan-peraturan, arahan-arahan dan undang-undang kecil seperti :
  • Peraturan Perkhidmatan Kuasa Tempatan 2000
  • Peraturan Kewangan Kuasa Tempatan 1997
  • Arahan Kewangan Perbendaharaan (Arahan Perbendaharaan)
  • Arahan Am Perkhidmatan Awam Negeri 1996
  • Peraturan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1996
  • Pekeliling Perkhidmatan Kerajaan
  • Arahan Majlis
  • Peraturan Kuasa Tempatan (Cukai) 1997
  • Ordinan Kesihatan Awam 1962
  • Ordinan Bangunan 1994
  • Akta Makanan 1983
  • Undang-undang Kecil Kuasa Tempatan (Iklan Pilihanraya) 1990
  • Undang-undang Kecil MDLBK (Mengkompaun kesalahan) 1991
  • Undang-undang Kecil Perlesenan Pelbagai Perniagaan 1961
  • Undang-undang Kecil Pengiklanan 1965
  • Undang-undang Kecil Anti Pembuangan Sampah Sembarangan 1983
  • Undang-undang Kecil Pembakaran 1961
  • Undang-undang Kecil Perlesenan Anjing 1961
  • Undang-undang Kecil Penjaja 1961
  • Undang-undang Kecil Penomboran Rumah 1961
  • Undang-undang Kecil Pasar 1965
  • Undang-undang Kecil Taman 1965
  • Undang-undang Kecil Peraturan Bangunan 1962
  • Undang-undang Kecil Penyimpanan Petroleum 1961
  • Peraturan Bayaran Kurungan 1967
  • Undang-undang Kecil Pemungutan & Pelupusan Sampah Sarap 1982
  • Ordinan Getah 1958
  • Peraturan Letak Kereta 1965
  • Undang-undang Kecil Kereta 1961
  • Undang-undang Kecil Hiburan 2001
  • Ordinan Lalulintas Jalan 1960