Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Portal Rasmi
Majlis Perbandaran Padawan

Sistem Ahli MajlisSistem Ahli Majlis

PENGUBAL POLISI MAJLIS:
Terdiri daripada Pengerusi Majlis, Timbalan Pengerusi dan 28 ahli Majlis yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Sarawak

ENAM JAWATANKUASA TETAP:


1. Jawatankuasa Hal Umum & Pembangunan Komuniti

1

Cr. Rabian bin Hj. Kipli

Pengerusi

2

Cr. Shirley Pui Siak Lan

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Bong Yi Sien

Ahli

4

Cr. Norolhadi Dolla Sabari

Ahli

5

Cr. Roselin Lasek

Ahli

6

Cr. Gerald Minah

Ahli

7

Cr. Phang Kit Lung

Ahli

8

Cr. Jimsom Jium ak Sunggong

Ahli

9

Cr. Kasim bin Was

Ahli

10

Cr. Pauzy bin Hj. Bajuri

Ahli

11 Cr. Wadel Boyod Ahli


2. Jawatankuasa Kawalan Bangunan & Landskap

1

Cr. Ahkim ak Sarok

Pengerusi

2

Cr. Wan Hashim Wan Sulaiman

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Felix Kunyau

Ahli

4

Cr. Chang Shiu Chong

Ahli

5

Cr. Yeo Shin Huat

Ahli

6

Cr. Anon Atek

Ahli

7

Cr. Moliadi Ahmad

Ahli

8

Cr. Tsai Kian Fung

Ahli

9

Cr. Phang Kit Lung

Ahli

10

Cr. Othman Ibrahim

Ahli


3. Jawatankuasa Pasar, Perlesenan & Penguatkuasaan

1

Cr. Wilfred Yap Yau Sin

Pengerusi

2

Cr. Henry ak Raud

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Yeo Shin Huat

Ahli

4

Cr. Yeo Eng Kuang

Ahli

5

Cr. Roselin Lasek

Ahli

6

Cr. Pauzy bin Hj Bajuri

Ahli

7

Cr. Kasim bin Was

Ahli

8

Cr. Moliadi Ahmad

Ahli

9

Cr. Niput Ahip

Ahli

10

Cr. Tnay Li Ping

Ahli


4. Jawatankuasa Kesihatan Awam, Alam Sekitar & Perkhidmatan Majlis

1

Cr. Dato’ Ahmad Dato’ Sri Ibrahim

Pengerusi

2

Cr. Stephen Ang Teck Chai

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Kepel ak Sumeb

Ahli

4

Cr. Bong Yi Sien

Ahli

5

Cr. Norolhadi Dolla Sabari

Ahli

6

Cr. Othman Ibrahim

Ahli

7

Cr. Anon Atek

Ahli

8

Cr. Tsai Kian Fung

Ahli

9

Cr. Tnay Li Ping

Ahli

10

Cr. Henry Anak Raud

Ahli

11 Cr. Paul Kanying Ahli


5. Jawatankuasa Kerjaraya & Trafik 

1

Cr. Ir. Lau Ting Ping

Pengerusi

2

Cr. Jong Tien Kiong

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Chang Shiu Chong

Ahli

4

Cr. Yeo Eng Kuang

Ahli

5

Cr. Wan Hashim Wan Sulaiman

Ahli

6

Cr. Jimson Jium Sunggong

Ahli

7

Cr. Felix Kunyau

Ahli

8

Cr. Kepel Sumeb

Ahli

9

Cr. Shirley Pui

Ahli

10

Cr. Niput Ahip

Ahli

11 Cr. Wadel Boyod Ahli


6. Jawatankuasa Kewangan & Penjawatan 

1

YB Cr. Lo Khere Chiang

Pengerusi

2

Cr. Dato’ Ahmad Dato’ Sri Ibrahim

Timbalan Pengerusi

3

Cr. Ahkim Sarok

Ahli

4

Cr. Wilfred Yap Yau Sin

Ahli

5

Cr. Ir. Lau Ting Ping

Ahli

6

Cr. Rabian bin Hj. Kipli

Ahli

7

Cr. Stephen Ang Teck Chai

Ahli

8

Cr. Jong Tien Kiong

Ahli

9

Cr. Gerald Minah

Ahli

10 Cr. Paul Kanying Ahli