Polls
Announcements

Ahli Majlis 2019-2021

Pengerusi
Majlis Perbandaran Padawan


Timbalan Pengerusi
Majlis Perbandaran Padawan

YB Cr. Lo Khere Chiang


YBhg. Cr. Dato’ Ahmad Dato’ Sri Ibrahim

Gambar Ahli Majlis