Announcements

Re:Tender / Re:Quotation (Closing Date: 28 January 2021)

Posted on 08 Jan 2021

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER SEMULA KE-2

 

  1. Tender adalah dipelawa daripada kalangan kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan UPKJ, CIDB yang masih sah bagi perolehan kerja-kerja seperti berikut:-

 

PEJABAT YANG MEMANGGIL TENDER

TAJUK PROJEK

TARAF

/JENIS SYARIKAT

GRED, KATEGORI & PENGKHUSUSAN / KELAS, TAJUK & TAJUK KECIL/KELAS, KEPALA & SUB-KEPALA

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN MULAI DIJUAL

HARGA DOKUMEN

DAN BAYARAN ATAS NAMA

TEMPAT TARIKH DAN MASA TENDER DI TUTUP

 

Majlis Perbandaran Padawan, Batu 10,Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Sarawak

 

 

 

TENDER SEMULA KE-2 NO. TENDER: MPP/JLN/LAN/T/084/20

 

TENDER SEMULA KE-2: PROJEK

PEMBANGUNAN LANDSKAP RIVERFRONT, BATU KAWAH, PADAWAN, SARAWAK.

 

 

 

TERBUKA

 

(Mesti 100% milik warganegara)

 

 

 

 

  1. Berdaftar Dengan CIDB Gred G4

Kategori Ce14 Landskap Dan Ce21 Kerja-Kerja Am Kejuruteraan Awam

 

ATAU

 

  1. UPKJ Kelas BX ATAU B,

   Kepala I Sub Kepala       

  1 Dan Kepala VI Sub

   Kepala 5a

 

DAN

 

  1. Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor

 

 

Majlis Perbandaran Padawan, Batu 10,Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Sarawak

 

 

Tarikh Dokumen Dijual:

 

 8 Januari  2021 ( Jumaat )

 

Hingga

 

28 Januari   2021  (Khamis )

 

 

 

RM500.00

 

(Tidak Akan Dikembalikan)

 

Setiausaha Perbandaran, Majlis Perbandaran Padawan

 

 

Pengerusi, Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93592 Kuching, Sarawak

 

 

Tarikh Tutup Tender:

 

28 Januari   2021 ( Khamis)

 

Waktu: 12.00 Tengah Hari

Agensi Kerajaan  tidak mewajibkan kehadiran kontraktor bagi tujuan taklimat atau lawatan tapak bagi tender ini. Kontraktor di galakkan melawat sendiri kawasan atau tapak berkenaan yang dinyatakan dalam dokumen Tender bagi membantu kontraktor mendapat maklumat yang lebih tepat dan mengetahui keadaan/ maklumat tambahan  yang berguna bagi menyediakan tawaran tender. Dalam hal ini, sekiranya kontraktor mahu melawat sendiri kawasan atas tapak berkenaan, amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face mask adalah perlu dilaksanakan.

 

Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Perancangan dan Pembangunan (Seksyen Bangunan), Tingkat 3, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrisssen, 93250 Kuching pada waktu pejabat seperti berikut:-

 

Isnin          -            8:00 pagi – 1:00 petang

Khamis     -            2:00 petang – 3: 30 petang

Jumaat     -            8:00 pagi – 11:45 pagi

                                2:15 petang – 3:30 petang

 

Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis.  Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

SIJIL ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) ATAU SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ)

DAN SIJIL ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK).

 

Tarikh laku sijil-sijil tersebut hendaklah masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya tiga (3) bulan semasa tarikh tutup tender.Dokumen tender tidak akan dijual kepada mereka yang gagal mengemukakan sijil-sijil tersebut.

Petender TIDAK DIBENARKAN untuk menyertai Tender ini sekiranya Petender didapati tidak mempunyai kesemua pendaftaran kod bidang yang telah ditetapkan. Mana-mana Petender yang mengemukakan surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender di Luar Bidang Pengkhususan”  atau surat “Kebenaran Khas Menyertai Tender bagi Gred yang lebih tinggi/ rendah” yang dikeluarkan oleh pejabat CIDB adalah TIDAK DITERIMA.

           

SILA BAWA COP BERALAMAT UNTUK MEMUDAHKAN URUSAN PENDAFTARAN /PEMBELIAN DOKUMEN

2.Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 12:00 tengahari pada hari tutup Tender tersebut.

Pengerusi, Lembaga Perolehan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Tingkat 16, Bangunan Sultan Iskandar, Jalan Simpang Tiga, 93592 Kuching, Sarawak

3.Sebarang dokumen tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.

4.Hanya penyertaan tender dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.

5.Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di https://mpp.sarawak.gov.my.

6.Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima TENDER TERENDAH atau MANA-MANA TENDER.

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN