Announcements

Tender / Quotation (Closing Date: 15 January 2021)

Posted on 08 Jan 2021

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER/SEBUTHARGA

 Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender/Sebutharga tersebut:-

Bil.

No. Tender/Sebutharga

Tajuk Tender/Sebutharga

Pendaftaran

(UPKJ Category/ Class & Head)

CIDB

Yuran Dokumen 

(RM)

(tidak dikembalikan)

1.   

MPP/ENG/(MTN)/Q/020/21

Maintenance Of Fire Fighting System To MPP For The Year 2021 (Re-quote).

Class F or EX, Head V, Sub Head 6

PPK

100.00

2.   

MPP/ENG/(MTN)/Q/021/21

Supply, Installation, Testing And Commissions Of Air-Conditioners To MPP For The Year 2021 (Re-quote).

All Class, Head V, Sub Head 3

PPK

100.00

  1. Dokumen Tender/Sebutharga boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Peti Surat 620, 93712 Kuching pada waktu pejabat.

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

2:00 pm – 3:30 pm

 

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

  1. Dokumen Tender/Sebutharga  hanya  akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ)

 

  1. Dokumen Tender/Sebutharga  hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender/Sebutharga berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender/Sebutharga dan Tajuk Tender/Sebutharga dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 11:30 pagi pada hari Jumaat, 15 Januari 2021.

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Padawan,

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching

  1. Sebarang dokumen tender/sebutharga yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan tender/sebutharga dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  https://mpp.sarawak.gov.my
  4. Majlis Perbandaran Padawan  tidak terikat untuk menerima TENDER/SEBUTHARGA TERENDAH atau MANA-MANA TENDER/SEBUTHARGA.

 SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN