News

NOTIS PEMBATALAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA
Posted on : 12 Jul 2021
 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

 

NOTIS PEMBATALAN KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA SYARIKAT – SYARIKAT YANG BERMINAT DENGAN TAWARAN SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT:

 

 

NO. SEBUTHARGA

:

  MPP/PHP/Q/061/21

TAJUK SEBUTHARGA

:

DEMOLITION AND CONSTRUCTION OF DESA WIRA RECYCLE CENTRE

TARIKH BUKA

:

09 JULAI 2021

TARIKH TUTUP

:

29 JULAI 2021

 

WALAU BAGAIMANAPUN, ATAS SEBAB – SEBAB TEKNIKAL YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA TAWARAN SEBUTHARGA TERSEBUT YANG DIIKLANKAN PADA 09 JULAI 2021 DENGAN INI DIBATALKAN.

 

 

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN