News

Tender Notice: UNSEAL ROAD (COMMON) KAMPUNG ROAD FOR DUN N.14 BATU KAWAH (PHASE 3) Closing Date: 15/10/2021
Posted on : 02 Oct 2021
 

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER

 

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender tersebut:-

 

Bil.

No. Tender

Tajuk Tender

Pendaftaran

Yuran Dokumen

(RM)

Tarikh Tutup dan Masa Penyerahan Dokumen Tender

1.

MPP/ENG/PJT /PR/T/040/21

UNSEAL ROAD (COMMON) KAMPUNG ROAD FOR DUN N.14 BATU KAWAH (PHASE 3)

UPKJ, Kelas D or E

Kepala : III

(Sub-Kepala 2a & 2b)

&

CIDB (PPK)

350.00

Jumaat

15 Oktober 2021

11:30 pagi

 

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Peti Surat 620, 93712 Kuching pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

2:00 pm – 3:30 pm

 

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

 

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) DAN CIDB (PPK)

 

  1. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 11.30 pagi pada hari tutup Tender tersebut.

 

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Padawan,

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching.

 

 

  1. Sebarang dokumen Tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Tender dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  https://mpp.sarawak.gov.my
  4. Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima Tender TERENDAH atau MANA-MANA Tender.

 

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN