News

Kenyataan Tender : Tarikh Tutup 30 November 2021
Posted on : 16 Nov 2021
 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER

  

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai pengalaman, jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender tersebut:-

 

Bil.

No.  Tender

Tajuk  Tender

Pendaftaran

Yuran Dokumen (RM)

Tarikh Tutup Dan Masa Penyerahan Dokumen  

  1.  

MPP/HMS/T/072/22

 

Quality Cleaning Maintenance of Padawan Municipal Council’s Dog Pound at  On Lot 2398, Block 3, Sentah-Segu Land District At Jalan Semenggok Off 12th Mile, Jalan  Puncak Borneo, Kuching for 2022

UPKJ, Kelas: C

Kepala:  VII

Sub-Kepala: 3(a)

 

200.00

(tidak dikembalikan)

30 November 2021

Selasa

11:30 pagi

 

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

 

2:00 pm – 3:30 pm

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

  1. Dokumen Tender  hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa :

                     SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) DAN SIJIL ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

 

  1. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat dari jam 11:30 pagi  pada hari tutup Tender tersebut.

 

Setiausaha Perbandaran

Majlis Perbandaran Padawan

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching

 

  1. Dokumen Tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Tender daripada pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Pemilik Tender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  https://mpp.sarawak.gov.my.
  4. Jawatankuasa Tender MPP  tidak terikat untuk menerima TENDER TERENDAH atau MANA-MANA TENDER.

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN