Announcements

News

KENYATAAN TENDER : Tarikh Tutup 9 Disember 2021
Posted on : 30 Nov 2021
 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER

 

  

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai pengalaman, jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender tersebut:-

 

No. Tender

Tajuk Tender

Pendaftaran

Yuran Dokumen (RM)

Tarikh Tutup Dan Masa Penyerahan Dokumen  

MPP/PHP/T/065/22

 

Compulsory Desludging Service in Majlis Perbandaran Padawan for 2022

UPKJ, Kelas: B/C

Kepala: VII

Sub Kepala: 5(ii)

350.00

(tidak dikembalikan)

9 Disember 2021

Khamis

12:00 Tengahari

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

 

2:00 pm – 3:30 pm

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa :

                     SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) dan SIJIL ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

 

  1. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat dari jam 12:00 tengahari  pada hari tutup Tender tersebut.

 

Setiausaha Perbandaran

Majlis Perbandaran Padawan

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching

 

  1. Dokumen Tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Tender daripada penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Jawatankuasa Tender MPP  tidak terikat untuk menerima TENDER TERENDAH atau MANA-MANA TENDER

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN