Announcements

News

Tender Notice : Closing Date 24 January 2022
Posted on : 13 Jan 2022
 

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER

 

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender tersebut:-

 

Bil.

No. Tender

Tajuk Tender

Pendaftaran

Yuran Dokumen

(RM)

Tender Deposit

(RM)

Tarikh Tutup dan Masa Penyerahan Dokumen Tender

1

MPP/BLG(LAN)/T/080/22

MAINTENANCE OF BORNEO HIGHLANDS RESORT

-LANDSCAPING MAINTENANCE WORKS

UPKJ, Kelas B or BX

Kepala : VI

(Sub-Kepala 5a, 5b & 5c)

&

CIDB

500.00

10,000.00

Isnin

24 January 2022

12:00 tengah hari

 

  1. Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Peti Surat 620, 93712 Kuching pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

2:00 pm – 3:30 pm

 

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

 

  1. Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) DAN CIDB

 

  1. Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 12:00 tengah hari pada hari tutup Tender tersebut.

 

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Padawan,

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching.

 

 

  1. Sebarang dokumen Tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Tender dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  https://mpp.sarawak.gov.my
  4. Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima Tender TERENDAH atau MANA-MANA Tender.

 

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN