News

KENYATAAN SEBUTHARGA: Tarikh Tutup: 3 November 2022
Posted on : 26 Oct 2022
 

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN SEBUTHARGA

 

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Sebutharga tersebut:-

 

Bil.

No. Sebutharga

Tajuk Sebutharga

Pendaftaran

Yuran Dokumen

(RM)

Tarikh Tutup dan Masa Penyerahan Dokumen Sebutharga

1.

MPP/ENG/PJT/

PR/Q/060/22

MAINTENANCE OF BORNEO HIGHLAND RESORT (WATER FILTER REPLACEMENT)

UPKJ, Kelas F

Kepala : III

(Sub-Kepala 3b),

&

CIDB (PPK)

100.00

Khamis

3 November 2022

12:00 tengahari

2.

MPP/ENG/PJT/

CG/Q/061/22(R)

RECONSTRUCTION OF BACKLANE FOR HOUSING ESTATE WITHIN MPP JURISDICTION:(LORONG 1A1, TAMAN DESA SEJIJAK) (REQUOTATION)

UPKJ, Kelas F

Kepala : IV

(Sub-Kepala 4a),

&

CIDB (PPK)

100.00

Khamis

3 November 2022

12:00 tengahari

3.

MPP/ENG/PJT/

MISC/Q/062/22(R)

MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DAN KELENGKAPAN PEJABAT PERPUSTAKAAN DESA KAMPUNG BENUK (REQUOTATION 2)

UPKJ, Kelas F

Kepala : II

(Sub-Kepala 5c),

&

CIDB (PPK)

100.00

Khamis

3 November 2022

12:00 tengahari

 

  1. Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Peti Surat 620, 93712 Kuching pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

2:00 pm – 3:30 pm

 

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

 

  1. Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ) DAN CIDB (PPK)

 

 

  1. Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Sebutharga dan Tajuk Sebutharga dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada hari tutup Sebutharga tersebut.

 

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Padawan,

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching.

 

  1. Sebarang dokumen Sebutharga yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Sebutharga dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  http://mpp.sarawak.gov.my
  4. Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima Sebutharga TERENDAH atau MANA-MANA Sebutharga.

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN