News

KENYATAAN SEBUTHARGA: Tarikh Tutup: 14 November 2022
Posted on : 10 Nov 2022
 

 

 MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

 

KENYATAAN SEBUT HARGA

 

Tawaran adalah dipelawa daripada penduduk setempat yang layak dan berpengalaman bagi melaksanakan kerja – kerja pembersihan dan penyelenggaraan Tandas Awam di bawah seliaan Majlis Perbandaran Padawan bagi tempoh satu (1) tahun dari 01 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023.

 

Bil.

Lokasi Tandas

No. Sebut harga

1.

TANDAS AWAM MEDAN SELERA TELAGA AIR

MPP/HMS/Q/011/23

2.

TANDAS AWAM PASAR BASAH TELAGA AIR

MPP/HMS/Q/012/23

3.

TANDAS AWAM TAMAN JUBILEE MAS

MPP/HMS/Q/013/23

4.

TANDAS AWAM DESA WIRA

MPP/HMS/Q/014/23

5.

TANDAS AWAM MJC BATU KAWAH NEW TOWNSHIP

MPP/HMS/Q/015/23

6.

TANDAS AWAM "KONTENA" MJC BATU KAWAH NEW TOWNSHIP

MPP/HMS/Q/016/23

7.

TANDAS AWAM KAMPUNG BENGOH

MPP/HMS/Q/017/23

 

Borang sebut harga dan butir-butir lanjut tentang kerja kontrak ini boleh diperolehi dengan bayaran RM 20.00 dari Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar, Majlis Perbandaran Padawan di Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, Kuching.

 

Borang sebut harga yang sudah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat, dicap dan ditanda nombor sebut harga dan lokasi tandas yang dipilih. Ianya hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender yang terletak di Kaunter Bahagian Kesihatan dan Perkhidmatan Bandar, MPP pada atau sebelum 14 November 2023 jam 12.00 tengahari.

 

Pihak tuan/puan digalakkan mengadakan lawatan sendiri ke tandas-tandas yang disenaraikan. Sila berhubung dengan Pegawai Majlis (Seksyen Pembetungan dan Tandas Awam) untuk tujuan lawatan.

 

Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau mana - mana tawaran. Pihak Majlis juga tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang dokumen yang tidak terdapat di dalam Peti Tender setelah Peti Tender dibuka.

 

 

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN