Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Background: 1 Background: 2 Background: 3 

Last Update: 25 Apr 2019
Version 8.2.0a
KATAKAN TIDAK KEPADA BEKAS MAKANAN POLISTERIN (STYROFOAM)KATAKAN TIDAK KEPADA BEKAS MAKANAN POLISTERIN (STYROFOAM)

#Page only avaliable in Malay Languague only


  • Matlamat kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan pemuliharaan alam sekitar dan meningkatkan kualiti alam sekitar dan bahayanya penggunaan bekas polisterin untuk menyimpan atau meletakkan makanan, khususnya makanan yang telah dimasak dan makanan yang masih panas.

 

  • Berkuatkuasa pada Januari 2018 di semua premis makanan termasuk gerai-gerai makanan di kawasan MPP .

 

  • Pengguna yang membawa pulang makanan di premis makanan digalakkan membawa atau menggunakan bekas makanan sendiri dan tidak boleh menggunakan bekas makanan polisterin.

 

  • Pengusaha boleh menggunakan altenatif  lain seperti penggunaan kotak makanan dan  beg kertas bekas makanan yang dibenarkan.

 

  • Penggunaan polisterin dilarang digunakan dalam majlis/ program yang dianjurkan oleh agensi Kerajaan yang diadakan di kawasan Majlis Perbandaran Padawan.

 

  • Setiap premis makanan juga diwajibkan untuk melekat poster atau iklan tentang larangan penggunaan bekas polisterin.