News

KENYATAAN SEBUTHARGA: Tarikh Tutup: 16 Ogos 2022
Posted on : 09 Aug 2022
 

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN SEBUTHARGA

 

  1. Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Sebutharga tersebut:-

 

Bil.

No. Sebutharga

Tajuk Sebutharga

Pendaftaran

Yuran Dokumen

(RM)

Tarikh Tutup dan Masa Penyerahan Dokumen Sebutharga

1.

MPP/ENG/PJT/

BP1/Q/041/22

Membina Baru Benteng & Perparitan di Kampung Sri Kandong, MP Padawan

CIDB (SPKK&PPK) : G1

Kategori : CE

Pengkhususan : CE06

ATAU

UPKJ, Kelas : F

Kepala : IV (Sub-Kepala 4a),

&

CIDB (PPK)

200.00

Selasa

16 Ogos 2022

12:00 tengahari

2.

MPP/ENG/PJT/

BP1/Q/042/22

Menurap Baru Jalan dan Membina Baru Wing Wall di Jalan Taman Serapi Jaya ke Jalan Belatok, Taman Malihah, MP Padawan

CIDB (SPKK&PPK) : G2

Kategori : CE

Pengkhususan : CE21 & CE01

ATAU

UPKJ, Kelas : E atau EX

Kepala : I (Sub-Kepala 1),

Kepala : III (Sub-Kepala 2a&2b),

&

CIDB (PPK)

300.00

Selasa

16 Ogos 2022

12:00 tengahari

3.

MPP/ENG/PJT/

BP1/Q/043/22

Menaik Taraf Jalan dan Parit di Taman Lotak Villa 2, MP Padawan

CIDB (SPKK&PPK) : G2

Kategori : CE

Pengkhususan : CE01 & CE06

ATAU

UPKJ, Kelas : D atau E

Kepala : III (Sub-Kepala 2a&2b),

Kepala : IV (Sub-Kepala 4a),

&

CIDB (PPK)

300.00

Selasa

16 Ogos 2022

12:00 tengahari

4.

MPP/ENG/PJT/

BP1/Q/044/22

Menaik Taraf dan Membaik Pulih Sistem Perparitan di Taman Beverly Garden, MP Padawan

CIDB (SPKK&PPK) : G2

Kategori : CE

Pengkhususan : CE06

ATAU

UPKJ, Kelas : D atau E

Kepala : IV (Sub-Kepala 4a),

&

CIDB (PPK)

300.00

Selasa

16 Ogos 2022

12:00 tengahari

5.

MPP/ENG/PJT/

BP1/Q/045/22

Menaik Taraf Parit di Taman Sri Permai RPR Landeh, MP Padawan

CIDB (SPKK&PPK) : G2

Kategori : CE

Pengkhususan : CE06

ATAU

UPKJ, Kelas : E atau EX

Kepala : IV (Sub-Kepala 4a),

&

CIDB (PPK)

300.00

Selasa

16 Ogos 2022

12:00 tengahari

 

  1. Dokumen Sebutharga boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching, Peti Surat 620, 93712 Kuching pada waktu pejabat.

 

Isnin - Khamis

8:00 am – 1:00 pm

2:00 pm – 3:30 pm

Jumaat

8:00 am – 11:45 am

 

2:15pm – 3:30 pm

 

 

  1. Dokumen Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

SIJIL ASAL Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) ATAU  SIJIL ASAL Unit Pendaftaran Kontraktor (UPKJ)

DAN SIJIL ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

 

  1. Dokumen Sebutharga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Sebutharga dan Tajuk Sebutharga dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari pada hari tutup Sebutharga tersebut.

 

Pengerusi

Jawatankuasa Sebutharga MLGH

Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak,

Tingkat 2, Baitul Makmur,

Medan Raya, Petra Jaya,

93050 Kuching.

 

  1. Sebarang dokumen Sebutharga yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.
  2. Hanya penyertaan Sebutharga dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.
  3. Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di  https://mpp.sarawak.gov.my
  4. Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima SEBUTHARGA TERENDAH atau MANA-MANA SEBUTHARGA.

 

 

 

PEMANGKU SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN