News

Kenyataan Tender: Tarikh Tutup 21 Dis 2022
Posted on : 23 Oct 2022
 

 

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN

KENYATAAN TENDER

 

1

 

Kontraktor-kontraktor yang mempunyai jenis pendaftaran yang ditetapkan serta mempunyai tempoh yang sah bagi kerja seperti di bawah adalah dipelawa untuk menyertai Kenyataan Tender tersebut:-

 

 

 

Bil

No. Tender

Tajuk Tender

Pendaftaran

Yuran Dokumen (RM)

Tender Deposit

(RM)

(dikembalikan)

Tarikh Tutup dan Masa Penyerahan Dokumen Tender

 

 

1

 

 

 

 

MPP/TRY/T/089/22

 

Operation and Management of Public Car Parking For Majlis Perbandaran Padawan (Retender)

 

 

Sijil SSM yang sah dan Lesen Perdagangan yang sah daripada LHDN

 

 

500.00

 

10 000.00

 

Rabu

21 Disember 2022

12:00 tengahari

 

 

2

Dokumen Tender boleh diperolehi di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching pada waktu pejabat pada 24 Oktober 2022 hingga 22 November 2022:

 

 

                                    Isnin                 -           8:00 am – 1:00 pm

                                    Khamis             -           2:00 pm – 3:30 pm

 

                                    Jumaat           -           8:00 am – 11:45 am

                                                                        2:15 pm – 3:30 pm

 

3

Dokumen Tender hanya akan dikeluarkan kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis. Pemilik atau wakilnya hendaklah membawa:

 

 

 

SIJIL ASAL DAN SALINAN Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

DAN

SIJIL ASAL DAN SALINAN Lesen Perdagangan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)

 

 

4

Dokumen Tender hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Kejuruteraan, Tingkat Bawah, Majlis Perbandaran Padawan, Kota Padawan, Batu 10, Jalan Penrissen, 93250 Kuching berserta sampul surat yang dicatatkan Nombor Tender dan Tajuk Tender dan hendaklah diserahkan kepada alamat di bawah tidak lewat daripada jam 12:00 tengahari pada 21 Disember 2022.

 

 

 

Setiausaha Perbandaran,

Majlis Perbandaran Padawan,

Kota Padawan, Batu 10,

Jalan Penrissen,

93250 Kuching

 

 

5

Sebarang dokumen Tender yang dihantar selepas masa yang ditetapkan adalah ditolak.

6

Hanya penyertaan Tender dari penender/pemilik yang sah akan dipertimbangkan.

7

Penender juga boleh merujuk iklan ini melalui laman web majlis di https://mpp.sarawak.gov.my

8

Majlis Perbandaran Padawan tidak terikat untuk menerima Tender TERENDAH atau MANA-MANA TENDER.

 

 

 

SETIAUSAHA PERBANDARAN

MAJLIS PERBANDARAN PADAWAN